IGENIA – wij staan klaar voor al uw bouwkundige studies!

VEILIGHEIDSCOORDINATIE – ENERGIEPRESTATIE EPB/EPC – VENTILATIEVERSLAGGEVING - BLOWERDOORTEST – STABILITEITSTUDIES

Vraag uw offerte aan via info@igenia.be met u bouwplan in bijlage. Wij garanderen een snelle opvolging!


Energieprestatie EPB/EPC

Plannen om te bouwen of te verbouwen? Dan voldoet uw nieuwbouw- of renovatieproject best aan de nieuwe energieprestatieregelgeving, die bepaalde eisen stelt aan het niveau voor Energieprestatie en Binnenklimaat (EPB). De nieuwe energieprestatieregelgeving heeft als doel energiezuinige en comfortabele nieuwbouw- en renovatieprojecten te realiseren. Op termijn betekent dat immers een aanzienlijke energiebesparing, en dat is gunstig voor zowel het leefmilieu als voor uw portemonnee. iGenia werkt samen met de architect aan een ontwerp dat bij het indienen van een vergunningsaanvraag conform is aan alle wetgeving. Hiervoor is een goede communicatie en samenwerking in een bouwproject onontbeerlijk. iGenia specialiseert zich niet alleen in energieprestatie & binnenklimaat, maar volgt ook de recentste updates omtrent de huidige bouwvereisten, brandveiligheidsnormen en toegankelijkheidsnormen van gebouwen. Dit is zeker een must om tijd en geld te besparen op jouw bouwproject! Bouw samen met iGenia aan een groene toekomst voor uw budget.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief
Veiligheidscoördinatie

Onze veiligheidscoördinator - ontwerp werkt op basis van de plannen van de architect en onderzoekt hoe de woning tijdens de bouwfase op een veilige wijze te realiseren is. Hij houdt rekening met risicopreventie bij de keuze van bepaalde werkprocedés of technieken, bij architecturale keuzen en bij de planning van de uit te voeren werken. Het is de taak van de coördinator om een V&G plan op te stellen waarin de voorschriften staan waaraan de aannemers die op de bouwplaats werkzaamheden uitvoeren aan moeten voldoen. Tijdens het realiseren van het bouwproject ziet de veiligheidscoördinator - uitvoering erop toe dat de veiligheidsmaatregelen worden toegepast op de werf. Hij coördineert de activiteiten van de verschillende aannemers en leveranciers met het oog op preventie van risico’s die voortvloeien uit verschillende gelijktijdige of opeenvolgende activiteiten op de bouwplaats. Verder maakt hij het postinterventiedossier op. Dit laatste is een "handleiding" van het bouwwerk en bevat informatie van de verschillende aannemers over de gebruikte materialen, de gebruikte uitvoeringstechnieken, technische documentatie van de installaties en as-built plannen. Bovendien kan de notaris bij de latere verkoop van het gebouw het postinterventiedossier vragen. Geef jouw werf een veilig gevoel en bouw met iGenia!

Ventilatieverslaggeving

Voor bouwaanvragen vanaf 01/01/2016 is het verplicht om naast de EPB-verslaggever ook een ventilatieverslaggever aan te stellen voor residentiële gebouwen. Dit is van toepassing op nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties (IER). Niet op gewone verbouwingen en niet-residentiële gebouwen. De taken van een ventilatieverslaggever zijn:

  • Het maken van een ventilatievoorontwerp
  • Het opstellen van een ventilatieprestatieverslag

Bezorg ons uw digitale plannen zodat wij snel een offerte kunnen opstellen.

Blowerdoortest

iGenia voert luchtdichtheidsmetingen uit op nieuwbouw- en verbouwingsprojecten. Wanneer u woning de vereiste normen inzake energieprestatie & binnenklimaat (EPB) niet behaald of wil verbeteren kan u beroep doen op blowertesten. De maat voor het E-peil wordt berekend aan de hand van verschillende factoren waaronder één daarvan: Luchtdichtheid. Deze test verzorgt dat u E-peil met ongeveer 10 punten daalt en dat u woning een gunstiger energieprestatie heeft. Indien geen blowertest is uitgevoerd dan rekent de EPB verslaggever met een “waarde bij ontstentenis” en levert dit sowieso een slechter resultaat. Uw voordeel: Het behalen van de vereiste normen zorgt voor subsidies!

Stabiliteitstudies

Studiebureau IGENIA staat u bij voor stabiliteitsstudies, zowel het ontwerp als de berekening van elementen in onder meer gewapend beton, staal en hout, evenals de nodige opvolging hiervan. We realiseren projecten op vraag van particulieren, bedrijven, aannemers en architecten.
We bezorgen u een optimale kwaliteit en de meest economische oplossing tegen een scherpe prijs. We zijn actief op diverse terreinen, zowel voor renovaties als nieuwbouwprojecten:

  • Eén of meergezinswoningen
  • kantoorgebouwen
  • publieke gebouwen

Bezorg ons uw digitale plannen zodat wij snel een offerte kunnen opstellen.