Contactformulier
info@igenia.be

Elektrische keuring

Bij verkoop van een gebouw dient de elektrische installatie van het verkochte goed gekeurd te worden door een erkend keuringsorganisme. Deze verplichting geldt voor elke wooneenheid die werd gebouwd vóór 1981. Bij het verlijden van de notariële akte dient het keuringsbewijs aanwezig te zijn.

Ook vanwege andere redenen dient een elektrische installatie gekeurd te worden o.a.:

  • Indienststelling van een nieuwe residentiële installatie
  • Verzwaring van een bestaande residentiële installatie
  • Periodieke controle van een bestaande residentiële installatie (om de 25 jaar)
  • Tijdelijke installatie (o.a. werfinstallatie)
  • Ingebruikname van zonnepanelen
  • Etc.