Contactformulier
info@igenia.be

Postinterventiedossier

Bij de bouw van een nieuwbouwwoning of bij de verkoop van een woning die na mei 2001 werd gebouwd of gerenoveerd door een aannemer, moet een postinterventiedossier opgesteld worden.

Het postinterventiedossier bevat technische gegevens over de structuur van het gebouw, hoe de structuur werd opgebouwd en welke materialen er in het gebouw zitten. Dit dossier moet levenslang met het gebouw meegaan.

De overdracht van het PID bij verkoop dient opgenomen te worden in de verkoopsakte, het PID dient bijgevolg aanwezig te zijn bij het verlijden van de notariële akte.