Contactformulier
info@igenia.be

Stookolietank keuring

Als uw eigendom beschikt over een stookolietank, dan gelden er enkele belangrijke verplichtingen voor het onderhoud van die tank. Zo wil de overheid de kans op grondwater- en bodemverontreiniging zo klein mogelijk maken.

 

Afhankelijk van de inhoud van de tank dient deze periodiek gekeurd te worden om de 2 tot 15 jaar. Bij verkoop dient de tank geldig gekeurd te zijn.

Een erkend technicus komt langs om de tank te controleren op verschillende aspecten o.a. dichtheid, overvulbeveiliging, vervuiling, etc.

Na controle ontvangt u een certificaat met vermelding of de tank al dan niet voldoet aan de wettelijke bepalingen.