Contactformulier
info@igenia.be

Ventilatieverslaggeving

Sinds 2016 is de bouwheer verplicht, bij elke nieuwe bouwaanvraag waarvan het gebouw een nieuwbouw of een ingrijpende energetische renovatie is, een ventilatieverslaggever aan te stellen.

Men maakt een onderscheid tussen:

  • Ventilatievoorontwerp
  • Ventilatieprestatieverslag

 

VENTILATIEVOORONTWERP

De ventilatieverslaggever maakt in overleg met het bouwteam een ontwerp (bepaalt o.a. het verloop van de ventilatiekanalen, diameters, aantal toe- en afvoermondjes, waar openingen onder de binnendeuren …) tot in detail volgens de code van goede praktijk en volgens de EPB wetgeving.

VENTILATIEPRESTATIEVERSLAGGEVING

Wanneer het ventilatietoestel door de installateur wordt afgesteld en de toe- en afvoerdebieten in balans geregeld zijn, wordt door een van onze projectleiders een controlemeting uitgevoerd.

Als slot wordt aan de bouwheer een conformiteitsattest afgeleverd dat bewijst dat het toestel goed werd in dienst gesteld. Let op: deze attesten zijn nodig om een EPB verslaggeving te kunnen uitvoeren.