Een postinterventiedossier laten opstellen

Een postinterventiedossier (PID) is een essentieel document dat moet worden opgesteld bij de bouw of verkoop van een woning die na mei 2001 werd gebouwd of waar werken werden uitgevoerd door een aannemer. Het bevat alle technische gegevens over de structuur van het gebouw, hoe de structuur werd opgebouwd en welke materialen er in het gebouw aanwezig zijn. Het PID moet levenslang met het gebouw meegaan en bij verkoop van de woning zal het PID dus bij de woning blijven, zodat de latere bewoners/eigenaars op de hoogte zijn van alle gegevens vermeld in het PID.

Wat staat in een postinterventiedossier?

Een postinterventiedossier bevat een schat aan technische gegevens over het gebouw. Denk hierbij aan de structuur van het gebouw, de gebruikte materialen, de funderingen, de ventilatiesystemen, de elektriciteitsvoorzieningen en nog veel meer. Dit is informatie die bijvoorbeeld nodig is bij verbouwingen of renovaties. Het PID is dus niet alleen belangrijk voor de veiligheid van de woning, maar ook voor eventueel toekomstige aanpassingen.

Op zoek naar de prijzen?

Hoe wordt een postinterventiedossier opgesteld?

Onze veiligheidscoördinatoren zullen tijdens hun plaatsbezoeken en communicatie met de bouwheer al veel informatie verzamelen. Indien er nog zaken ontbreken, zullen zij u naderhand hiervoor contacteren zodat deze aangevuld kunnen worden. Zodra alle nodige info binnen is, zal het postinterventiedossier opgemaakt en aan u overgemaakt worden.

Onze veiligheidscoördinatoren staan klaar om u te helpen bij het opstellen van het postinterventiedossier.

Welke diensten biedt iGenia nog aan in deze categorie?