Ventilatiesystemen

Het meest gehanteerde systeem voor residentiële en niet-residentiële toepassingen is een balans ventilatiesysteem of warmteterugwinnings installatie / WTW. Dit werkt via een mechanische toe- en afvoer, al dan niet in dezelfde ruimte.

Ventilatie op maat van uw project

Voor renovatieprojecten wordt er soms ook gekozen om een C-systeem te plaatsen (natuurlijke toevoer, doorstroming en mechanisch afvoer) omdat bijvoorbeeld de kanalisatie niet kan weggewerkt worden in de bestaande structuur.

In overeenstemming met de norm en EPB wetgeving bepaalt iGenia de debieten per ruimte. De doormeters van de kanalen en koppelstukken worden gedimensioneerd zodat de luchtsnelheden beperkt blijven met aandacht voor de akoestiek.

Op zoek naar de prijzen?

Conform wetgeving

Bijkomend kan het zijn dat de debieten en kanalisatie nog afgesteld worden op het gevraagde verwarmings- of koelvermogen.

In de kanalisatie zal men (gemotoriseerde-)kleppen plaatsen om het debiet te regelen of een zone sturing toe te passen. De brandcompartimentering en het verslag van de brandweer zal bepalen waar en hoeveel brandkleppen er moeten geplaatst worden om te voldoen aan de voorschriften. Er is steeds een elektrische communicatie tussen de brandcentrale en de verschillende componenten in het ventilatiesysteem.