Keuring van de stookolietank: verplichtingen en onderhoud

Als eigenaar van een stookolietank bent u verantwoordelijk voor het onderhoud en de keuring van de tank. Deze verplichtingen zijn er om de kans op bodem- en grondwaterverontreiniging te minimaliseren. Afhankelijk van de inhoud van uw tank dient deze periodiek gekeurd te worden, en bij verkoop van uw eigendom moet de tank geldig gekeurd zijn.

Wat houdt een stookolietank keuring in?

Een erkend technicus zal bij u langskomen om de tank te controleren op verschillende aspecten, waaronder dichtheid, overvulbeveiliging en vervuiling. Na controle ontvangt u een certificaat waarop vermeld staat of de tank voldoet aan de wettelijke bepalingen of niet.

Onze werkwijze

Onze deskundigen komen bij u langs en doen ter plaatse de nodige vaststellingen. Ook maken ze een fotoreportage ter verduidelijking van het verslag. Vervolgens zal de deskundige het verslag opmaken en rapporteren bij de nodige instanties. U ontvangt het keuringsverslag na afloop van het proces.

Op zoek naar de prijzen?

Zorg voor tijdige keuring van uw stookolietank

Zorg ervoor dat uw stookolietank tijdig gekeurd wordt om boetes en andere problemen te vermijden. Bovendien is het belangrijk voor de veiligheid van uw eigendom en een meerwaarde voor het milieu. Neem contact op met ons voor meer informatie of het maken van een afspraak. 

Welke diensten biedt iGenia nog aan in deze categorie?