EPB verslaggeving: energie-efficiëntie van uw gebouw

Bij het ontwerpen van uw gebouw is het belangrijk om rekening te houden met de energetische eisen die eraan gesteld worden. Bij EPB verslaggeving stellen we samen met u een plan op om ervoor te zorgen dat uw gebouw aan alle eisen voldoet en zo energiezuinig mogelijk is.

Verschillende soorten werken

Bij EPB verslaggeving maken we onderscheid tussen drie soorten werken: nieuwbouw of gelijkgestelde werken, renovatie en Ingrijpend Energetische Renovatie (IER). Het is belangrijk om te weten welke soort werken van toepassing zijn op uw project, omdat de eisen voor energie-efficiëntie verschillen per soort.

S-peil en E-peil

Elke residentiële unit, zoals een woning of een appartement, moet voldoen aan een S-peil. Dit peil geeft aan hoe energiezuinig de schil van uw gebouw is, en wordt bepaald door factoren zoals isolatie, compactheid en luchtdichtheid. Naast het S-peil moet uw gebouw ook voldoen aan een E-peil, dat aangeeft hoe energiezuinig het gehele gebouw is. Dit wordt beïnvloed door factoren zoals het rendement van het verwarmingssysteem, de aanwezigheid van hernieuwbare energiebronnen, en de kwaliteit van het ventilatiesysteem.

Op zoek naar de prijzen?

Specifieke eisen

Voor niet-residentiële gebouwen gelden specifieke eisen die afhankelijk zijn van het type gebouw, zoals kantoren, scholen, industrie- of landbouwgebouwen. Bij EPB verslaggeving bekijken we samen met u wat de specifieke eisen zijn voor uw project en bepalen we de beste combinatie van isolatie, technieken en eventuele premies en kortingen.

Onze werkwijze

Bij EPB verslaggeving stellen we een gedetailleerde voorstudie op voor uw project, waarin alle relevante informatie is opgenomen. Tijdens de uitvoering van de werken staan we steeds voor u klaar om vragen te beantwoorden of aanpassingen door te voeren. Na de werken bereiden we een EPB-aangifte voor en bespreken we de resultaten met u. Als u akkoord gaat met de resultaten, kunnen wij de EPB-aangifte indienen, wat wettelijk verplicht is.