Sloopopvolgingsplan opmaken

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, infrastructuurwerken uitvoert (> 250 m³), een residentieel (> 5000 m³) of niet-residentieel (> 1000 m³) gebouw afbreekt, moet u een sloopopvolgingsplan opmaken. iGenia kan u helpen bij de opmaak van deze plannen om ervoor te zorgen dat dit op de juiste wijze gebeurt.

Erkenning door TRACIMAT

iGenia is een erkend deskundige van TRACIMAT, de sloopbeheersorganisatie. We hebben de expertise om de sloopopvolgingsplannen op te maken en de traceerbaarheidsprocedure te doorlopen. TRACIMAT zal het selectieve sloopproces attesteren en nagaan wat er gebeurt met de afvalstoffen die vrijkomen tijdens de sloop- en afbraakwerken.

Voorkom milieuvervuiling

Een doorgedreven ketenintegratie staat bij ons voorop, zodat de milieurisico’s bij sloop- en afbraakwerken beperkt worden en de verspreiding van gevaarlijke afvalstoffen naar de omgeving vermeden wordt.

Op zoek naar de prijzen?

Onze werkwijze

Onze deskundigen komen ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen, waaronder opmetingen en fotoreportages. Indien nodig worden stalen genomen van gevaarlijke materialen, die vervolgens worden getest in het labo. Vervolgens werkt de deskundige het opvolgingsplan uit, dat onder andere een volumestudie, opmaak van meetstaten en categorisering van aanwezige materialen omvat. Nadat de labo-onderzoeken zijn afgerond, worden de resultaten toegevoegd aan het dossier en wordt dit ingediend bij een controleorganisme. Na goedkeuring van het controleorganisme ontvangt u het sloopopvolgingsplan met de nodige attesten.

Kies voor iGenia

Met iGenia bent u verzekerd van een betrouwbare en efficiënte opmaak van uw sloopopvolgingsplannen. Via onze erkenning door TRACIMAT en onze doorgedreven ketenintegratie, kunnen wij u helpen bij het voorkomen van milieuvervuiling en het vrijkomen van gevaarlijke afvalstoffen. Neem contact op met iGenia voor meer informatie of voor de opmaak van uw sloopopvolgingsplan.

Welke diensten biedt iGenia nog aan in deze categorie?