Sonderingsproeven voor nauwkeurige grondbepalingen

Het uitvoeren van sonderingsproeven is cruciaal voor het bepalen van de grondweerstand en het vinden van de juiste fundering voor een gebouw. iGenia is gespecialiseerd in het uitvoeren van sonderingsproeven om de draagkracht en het grondwaterpeil van de bodem te meten.

Wat zijn sonderingen?

Sonderingen worden uitgevoerd op plaatsen waar de grondweerstand bepaald moet worden. Dit kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn voor het bepalen van het grondwaterniveau of het funderingstype van een gebouw. Bij het uitvoeren van een sonderingsproef wordt een conus (kegelvormig) door middel van druk in de grond geduwd. Dit procedé zal herhaald worden tot de gewenste diepte is bereikt. Tijdens het uitvoeren van de proef wordt de weerstand van de grond(lagen) gemeten.

Waarom zijn sonderingen belangrijk?

Aan de hand van de weerstanden van de grond kan bepaald worden op welke diepte er genoeg draagkracht is om een bepaalde constructie te ondersteunen. Deze sonderingsproef is belangrijk omdat een ingenieur met deze info het correcte funderingstype voor een gebouw kan berekenen. Aan de hand van deze proef kan de ingenieur ook de te verwachten zettingen berekenen en het gebouw en fundering hieraan aanpassen.

Ook het bepalen van het grondwaterpeil is nodig om te weten hoe hoog het water onder de grond staat. Wanneer het grondwater te hoog staat, kan het leiden tot opwaartse druk op het bouwwerk, wat schade kan veroorzaken. Om dit te voorkomen kan er bronbemaling worden toegepast, wat betekent dat het water onder de grond wordt weggepompt. Het is echter belangrijk om te weten wanneer u hiermee moet stoppen om te voorkomen dat het grondwater te laag wordt en er schade ontstaat aan de omgeving.

Op zoek naar de prijzen?

Hoe gaan wij te werk?

Aan de hand van uw plannen en in samenspraak met uw ingenieur zal er bepaald worden hoeveel en welke sonderingen het best geschikt zijn voor uw project. Wanneer de sonderingsproef kan uitgevoerd worden, zal deze worden ingepland door ons. U hoeft hier enkel een datum aan te geven wanneer het voor u past, de rest zal door iGenia geregeld worden.