Asbestonderzoek: Alles wat u moet weten

Als eigenaar van een gebouw dat werd opgericht voor 2001 is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de verplichte asbestinventaris en het bijhorende asbestattest. Maar wat houdt zo’n asbestonderzoek nu juist in? En welke verschillende types bestaan er?

Wat is een asbestonderzoek?

Een asbestonderzoek is een essentieel onderzoek om de aanwezige asbesthoudende materialen in een gebouw vast te stellen en op te lijsten. Op die manier kan er veilig met deze materialen omgegaan worden en kan het asbesthoudende materiaal veilig beheerd, verwijderd en afgevoerd worden.

Wat is een asbestinventaris?

Een asbestinventaris is een overzicht van alle aanwezige asbesthoudende materialen (asbestbronnen) in een bepaalde zone, gebouw of site. Het legt niet alleen de aanwezige asbesthoudende materialen vast, maar geeft ook raad over hoe deze materialen veilig beheerd, verwijderd en afgevoerd kunnen worden.

Op zoek naar de prijzen?

Waarvoor dient een asbestattest?

Een asbestattest is momenteel verplicht bij de verkoop van gebouwen die werden opgericht voor 2001. In de toekomst zal iedere eigenaar van een gebouw dat werd opgericht voor 2001 over een asbestattest moeten beschikken. Het attest kan bekomen worden via OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij) na het opmaken van een asbestinventaris.

Welke types van asbestinventarissen zijn er?

Er bestaan 2 types van asbestinventarissen: de destructieve asbestinventaris en de niet-destructieve asbestinventaris.

●    Destructieve asbestinventaris

Een destructieve asbestinventaris is doorgaans vereist bij renovatie- en/of sloopwerken. Deze inventaris beschrijft alle asbestbronnen die aanwezig zijn in een constructie, inclusief de verborgen (ingesloten) materialen. Het voordeel van een destructief asbestonderzoek is dat gevaarlijke en asbesthoudende materialen selectief kunnen worden verwijderd met de juiste voorzorgsmaatregelen. Door het in kaart brengen van de gevaarlijke stoffen kan de rest van het materiaal worden afgevoerd met een lager milieurisico, wat kostenbesparend kan zijn.

●    Niet-destructieve asbestinventaris

Een niet-destructieve asbestinventaris is een lijst van asbesthoudende materialen die zichtbaar zijn en kan worden opgesteld zonder de materialen te beschadigen. Dit soort inventaris is vereist voor projecten waarbij het verplicht is om asbest te inventariseren, of voor kleinere renovatieprojecten waarbij er geen grote sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd. Er worden geen beschadigingen aangebracht om te controleren of er asbest in verborgen zit. Bij dit type inventaris vertrouwt men op de deskundigheid van de inspecteur om asbest op te sporen.

Welke diensten biedt iGenia nog aan in deze categorie?