Plaatsbeschrijving: Waarom is het belangrijk en wanneer is het nodig?

Een plaatsbeschrijving is een gedetailleerde schriftelijke vaststelling van de feitelijke toestand van een goed op een bepaald moment. Het is een belangrijk document dat dient als bewijs bij eventuele geschillen over het goed. Bij iGenia kan u terecht voor alle vormen van plaatsbeschrijving, of het nu gaat om (ver)huur, aan- of verkoop van vastgoed of bij aanvang van bouwwerken.

Bij (ver)huur is een plaatsbeschrijving wettelijk verplicht. Dit wordt een plaatsbeschrijving op tegenspraak genoemd, wat betekent dat zowel de huurder als de verhuurder aanwezig moeten zijn bij de opmaak van het document. Het is van belang dat beide partijen de plaatsbeschrijving ondertekenen en een kopie krijgen. Zo kan er later geen discussie ontstaan over de staat van het goed bij aanvang van de huur.

Bij aan- of verkoop van vastgoed

Ook bij aan- of verkoop van vastgoed is een plaatsbeschrijving aangewezen. Dit document geeft een duidelijk beeld van de staat van het goed op het moment van de verkoop of aankoop. Zo vermijdt u latere discussies of geschillen over eventuele gebreken.

Bij aanvang van bouwwerken

Bij aanvang van bouwwerken kan een plaatsbeschrijving nuttig zijn om eventuele schade tijdens de werken te kunnen vergelijken met de oorspronkelijke staat van het goed. Zo kan een correcte schadevergoeding worden vastgesteld.

Op zoek naar de prijzen?

Hoe gaat iGenia te werk?

Onze deskundigen komen ter plaatse voor de nodige vaststellingen en maken een fotoreportage ter verduidelijking van het verslag. Hierna zal de deskundige het verslag van plaatsbeschrijving opmaken en ontvangt u een gedetailleerd en volledig document over de staat van het goed op dat moment.

Voorkom discussies achteraf en kies voor een correcte en gedetailleerde plaatsbeschrijving door iGenia. Bij iGenia kan u steeds een vrijblijvende offerte opvragen voor de gewenste plaatsbeschrijving.

Welke diensten biedt iGenia nog aan in deze categorie?