Rioolkeuring voor privaat waterafvoersysteem in Vlaanderen

De steeds toenemende verharding van het oppervlak in Vlaanderen zorgt voor een toenemende druk op het voorkomen van wateroverlast. Daarom is het van groot belang dat de afvoer van regenwater en afvalwater gescheiden wordt gehouden. Voor een goed werkend rioleringsstelsel is het dan ook verplicht om een gunstig keuringsattest van uw private waterafvoersysteem te hebben.

Wanneer is een rioolkeuring verplicht?

Een keuring van uw privaat waterafvoersysteem is verplicht bij een nieuwbouw of ingrijpende verbouwing, een (her)aansluiting op de openbare riolering, gracht of IBA en bij een (her)aansluiting op de openbare riolering in geval dat er een gescheiden stelsel wordt aangelegd.

Hoe gaat de rioolkeuring in zijn werk?

Voor het uitvoeren van de rioolkeuring, wordt eerst een vooronderzoek gedaan op basis van de ontwerpplannen. Hierbij wordt onderzocht in welk zoneringsgebied de locatie zich bevindt en welke voorschriften er gelden voor de vergunning en de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater.

Vervolgens wordt ter plaatse gecontroleerd of het rioolstelsel RWA en DWA (regenwaterafvoer en afvalwaterafvoer) gescheiden afloopt en worden de dimensies van het rioleringsstelsel gecontroleerd. Na deze controle zal de deskundige het keuringsattest opmaken en definitief indienen.

Op zoek naar de prijzen?

Waarom is een rioolkeuring belangrijk?

Een goed werkend rioleringsstelsel is van groot belang voor het behoud van de waterzuivering en het voorkomen van wateroverlast. Bovendien is een gunstig keuringsattest van uw private waterafvoersysteem een voorwaarde voor een aansluiting op de openbare riolering.

Als u in Vlaanderen een nieuwbouw plant, een ingrijpende verbouwing doet of een (her)aansluiting op de openbare riolering wil maken, is een rioolkeuring van uw privaat waterafvoersysteem verplicht. Het is dus van groot belang om hier tijdig mee te starten. Onze deskundigen helpen u graag verder met deze verplichte keuring.