Contactformulier
info@igenia.be

Sloopopvolgingsplan / Destructief asbestonderzoek

IGENIA staat in voor de opmaak van uw sloopopvolgingsplannen en het uitvoeren van destructieve asbestonderzoeken.

Dat is verplicht bij een omgevingsvergunningsaanvraag of bij afbraak van residentiële gebouwen (vanaf 5000m3) en niet-residentiële gebouwen(vanaf 1000m3).

Wij zijn erkend deskundige door sloopbeheersorganisatie TRACIMAT om deze sloopopvolgingsplannen op te maken en hun traceerbaarheidsprocedure te doorlopen. Tracimat zal het selectieve sloopproces attesteren en via een uitgewerkt traceerbaarheidssysteem nagaan wat er gebeurt met de afvalstoffen die vrijkomen tijdens de sloop- en afbraakwerken.

Hierbij staat een sterk doorgedreven ketenintegratie voorop, hierdoor worden de milieurisico’s bij sloop- en afbraakwerken beperkt, de verspreiding van gevaarlijke afvalstoffen naar de omgeving vermeden en komen zuiverdere afvalstromen vrij die hoogwaardigere recyclage mogelijk maken.